Cotton Sashiko Thread

Olympus

Cotton Sashiko Thread

Regular price $7.00 SaleCotton Sashiko Thread - from Olympus

100% cotton white thread, for sashiko embroidery. 100 meters / 111 yards.